Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- Hur ska mängden spam minskas?

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Bara Aftonbladet tar emot krypterade mejl
- Intressant strategi för att hantera snyltande kunder
- Hur ska mängden spam minskas?

Varför tror alla att jag behöver Viagra? Två och en halv orsaker till allt spam med sexuell anknytning

Publicerad: 2006-08-01
Skriven: 2005-02-22
Kategori(er): skola, teknik

Den här artikeln är skriven som ett moment i kursen Muntlig och skriftlig presentation som jag har läst som en del av min utbildning på KTH.

Mängden oönskade reklammejl som skickas blir bara större och större. Beräkningar tyder på att denna reklam i dagsläget står för över två tredjedelar av alla mejl som skickas. Spam, som dessa brev brukar kallas, har inte alltid sexuell anknytning, men en stor del har det. De allra flesta som använder Internet har fått erbjudanden om att köpa potensmedlet Viagra, utföra en penisförlängning eller se Britney Spears naken. Ett par följder av alla dessa reklammejl är att enskilda användare blir förnärmade och att förtroendet för elektronisk post minskar. Ytterligare en följd är att servrar kan bli överbelastade, vilket i sin tur kan leda till att meddelanden kommer bort. För att undvika det sistnämnda görs stora investeringar för att klara den ökade datatrafiken. Hur kan det då komma sig att det skickas så mycket spam om det för med sig dessa tråkiga följder? Vilka är orsakerna till spammarnas beteende?

I dag är det både billigt och enkelt att skicka stora mängder mejl, något som är en viktig anledning till att spam kan skickas i så stor utsträckning som sker. Enligt Illustrerad Vetenskap (nummer 6/2004) är kostnaden för att skicka ett spam så låg som cirka 0,05 öre. Detta leder till att förhållandevis få kunder behöver köpa produkten eller tjänsten för att det ska bli lönsamt att skicka reklammassmejl. Med tanke på rådande utveckling kommer denna kostnad troligtvis att sjunka ännu mer då priser på såväl bredband som datorer sjunker.

En annan viktig faktor är att Internet erbjuder användarna anonymitet vilket gör nätverket till ett paradis för all så kallad icke-publik verksamhet. Att exempelvis kunna köpa Viagra utan att behöva besöka en läkare och berätta om sina problem är något som lockar många. Detta leder i sin tur till att försäljning av den här typen av varor är mycket mer lukrativ än att exempelvis sälja medicin mot magsår, där önskan om anonymitet är mindre.

Ytterligare en orsak som ofta nämns i sammanhanget är att mejl är svåra att spåra. I vissa länder finns det lagstiftning mot att skicka spam, men den gör liten nytta om upphovsmännen inte går att spåra. Å andra sidan är lagar och Internet två svårförenliga ting även ur andra synvinklar, bland annat eftersom nätverket är så globalt. Nationsgränser vaktade av tull och militär har suddats ut och ersatts av hårfina virtuella gränser som knappt är synliga. Denna internationalisering har naturligtvis sina fördelar, men ur lagstiftningssynpunkt är den mycket besvärlig. I praktiken innebär den att de flesta lagar går att komma förbi genom att använda servrar som står i länder med mer liberal lagstiftning. Av denna anledning ser jag svårigheten att spåra mejl endast som en halv orsak till allt spam med sexuell anknytning. Det är ju dessutom så att eftersom reklamens syfte är att sälja en produkt eller en tjänst måste någon form av referens, ofta en webbadress, lämnas i mejlet. Eftersom spårningen även kan ske den vägen är det oftast lättare att använda utländska servrar än att försöka dölja sig.

Sammanfattningsvis vill jag återigen nämna de två och en halv orsakerna som jag har presenterat ovan. Eftersom spam är både billigt och enkelt att skicka i stora mängder är det ofta lönsamt för säljaren av produkten eller tjänsten. När affärer görs via Internet behöver köparen och säljaren aldrig träffas, vilket kan upplevas positivt om det handlar om icke-publik verksamhet så som köp av Viagra. Till viss del bör även svårigheten att spåra mejl räknas in som en orsak. I vissa länder finns lagstiftning mot spam, men denna sätts ur spel om mejlen inte kan spåras. Dessa orsaker tillsammans gör det alltså mycket lönsamt att skicka ut spam med sexuell anknytning. Samtidigt som kostnaden är låg och efterfrågan hög är det lätt att, i de fall de finns, komma förbi spamlagarna. De följder som nämndes i inledningen ser spammarna inte ty deras ögon är upptagna med att titta på sedlar och mynt.