Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Vad tyckte svenskarna om låtarna? Egentligen
- Ni kan kalla mig Mad William Kidd
- Könsstympning av pojkar är givetvis fel

Nej Claeson, mammor ska bli föräldrar och pappor ska bli föräldrar

Publicerad: 2006-08-25
Kategori(er): genus

I går läste jag en artikel i Svenska dagbladet skriven av Elise Claeson. I grunden handlar artikeln om valet, men Claeson passar även på att förklara att pappor inte kan vara föräldrar. Huvudanledningen är tydligen att mäns hjärnor inte klarar av det. Men nedvärderingen av mannen är inte slut där.

Att prioritera barnen är att prioritera fel. Men bara för kvinnor. Det finns nämligen inga mansfällor. Pappor som vill vara mammor är elitens hjältar.

"Pappor som vill vara mammor"? Att vara föräldraledig för att ta hand om ett barn är tydligen, för Claeson, att vara mamma. Så är det inte. Det är att vara förälder.

Även med den rättelsen ser jag fel i resonemanget. Naturligtvis finns det en mansfälla även om den (så klart) inte ser likadan ut. Mansfällan är att inte ta hand om sina barn. De stereotypa mönstren försätter alltså kvinnor i kvinnofällor och män i mansfällor. Kvinnor går miste om ekonomi, karriär och makt, medan män går miste om emotionella värden och relationer. Vi får ju inte glömma bort att hierarkierna, på samma sätt som dikotomierna, också är en del av vårt genussytem. Att ekonomiska värden värderas högre än emotionella är en del av detta socialt konstruerade genussystem och ingen allmän sanning. Så visst finns det en mansfälla.

För mansrollen ska ju förändras, den borde vara mammigare, mera i kontakt med sin kvinnliga sida, enligt genuspedagogerna. Trots att svenska kvinnor tycker att den klassiskt manlige Mikael Persbrant är drömmannen.

Det Claeson alltså säger är att svenska kvinnor vill ha män som inte är "i kontakt med sin kvinnliga sida". Exakt hur dessa män är vet jag inte, men tydligen ska de inte ta hand om barn. Troligtvis ska de inte heller städa. Eller laga mat. Eller tvätta. Eller diska. Är det bara jag som har umgåtts med feminister för länge eller verkar det lite fel?

Dessutom, kan det måhända finnas någon slags social konstruktion med i det hela?

Den mansroll, som i hundratusentals år försörjt och beskyddat kvinnor och barn så framgångsrikt att homo sapiens nu styr världen, duger inte längre. Den manliga arketypen, den risktagande kampmannen, ska byta plats med den kvinnliga arketypen, den moderliga madonnakvinnan. Mammor ska bli pappor och pappor ska bli mammor.

Nej, mammor ska bli föräldrar och pappor ska bli föräldrar. Det handlar inte om att det finns två helt uppdelade domäner: ett för mamman och ett för pappan. I mammans domän ingår att laga mat och i pappans domän att döda mammutar som försöker äta upp barnet (på X-boxen?). Det finns ett gemensamt domän, för föräldrar, där alla dessa uppgifter ingår. Poängen är att föräldraskapet ska delas lika så att såväl mammor som pappor kan vara föräldrar på lika villkor.

De [männen, min anm.] har nämligen aldrig i världshistorien vårdat små barn och deras hjärnor saknar därför det genuina människointresse som kvinnor har (via hundratusentals år av träning).

Tyvärr har referenserna tagit slut så här långt i artikeln. Det är synd för det hade varit intressant att höra varifrån det här påståendet kommer. Det skulle också vara intressant att veta hur långt Claeson är beredd att dra det här. Kan kvinnor tjänstgöra inom militären? Kan kvinnor ha politisk makt? Kan kvinnor förvärvsarbeta?

Till artikeln finns även några citat som kommer från en bok Claeson har skrivit om mammor.

Kvinnor blir smartare och starkare när de blir mammor. Först när vi bejakar vår kvinnlighet och moderlighet kan vi utveckla vår fulla potential och verkligen konkurrera med männen.

Jag tycker det här citatet är lite konstigt. Om jag tolkade resten rätt så skulle vi ju vara väldigt genusstereotypa: könen skulle inte konkurrera, utan vart kön hade ju sin sak. Nu verkar det ju dock som att kvinnor kanske trots allt har en plats på arbetsmarknaden. Är inte förvarvsarbete trots allt en manligt kodad aktivitet? Och vi skulle ju inte göra kvinnor till män.

Här syns ju också ett utmärkt bevis på att feminism inte är en kvinnofråga. Att människor blir smartare och starkare när de blir föräldrar tror jag nämligen på. Och vem vill bli snuvad på det? Män, kräv er rätt att få vara föräldrar!