Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Nyckelord på bloggar.se

- dejting
- genus
- internet
- nätdejting

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Är cirkeln sluten?
- Feministisk aktivism i Ottawa
- SJ Internet Ombord

Reklam

match.com

Kvinnor och mäns presentationer på dejtingsajter

Publicerad: 2007-12-22
Kategori(er): genus

Sammanfattning

I en liten undersökning utförd på en dejtingsajt verkar det som att kvinnor och män skriver ungefär likadana presentationer. Inga större skillnader i längd eller innehåll är uppenbara. En mer utförlig studie skulle dock behövas för att analysera frågan mer i detalj.

Bakgrund

Inte helt sällan anses det som mannens uppgift att ta initiativ i dejtingsituationer. Mannen ska vara den aktiva och uppvaktande parten, medan kvinnan ska vara den passiva och uppvaktade.

Detta mönster stöter jag själv ibland på. För inte så länge pratade jag med en kvinnlig vän som uttryckte sitt missnöje över att så få män uppvaktade henne på krogen. Jag föreslog då att hon skulle ta initiativ varpå hon skrattade och sa "vadå, ska jag bjuda killen på en drink?" (fritt citerat).

Även på communityn Stardoll kan detta beteende ses. För inte så länge sedan skickade en kvinnlig användare ut följande meddelande.

if you wqant to be my boy freind just send me a gift please!!

Med tanke på det ovan nämnda fångades naturligtvis mitt intresse när emmanemo sa att det på dejtingsajter är vanligt att män skriver "passiva" presentationer som uppmanar kvinnor att vara aktiva. Detta ville jag titta närmare på.

Undersökning

Totalt granskades 60 presentationer, varav 30 av män (som söker kvinnor) och 30 av kvinnor (som söker män). Alla personer var mellan 18 och 30 år. Det urvalskriterie som användes var de senast inloggade personerna, vilket kan tyda på att de är aktiva användare.

Presentationerna granskades utifrån tre aspekter.

  1. Var presentationen över huvud taget ifylld?
  2. Innehöll presentationen en uppmaning till läsaren att kontakta författaren?
  3. Var presentationen kort?

Om en presentation är kort eller inte är naturligtvis godtyckligt, men i det här fallet användes samma kriterie som sajten internt använder. Vissa presentationer visas ibland i sin helhet och vissa kräver ett extra klick för att visas helt. De förra ansågs korta och de andra långa.

De typiskt passiva presentationerna är de som dels är korta och dels innebär en uppmaning till kontakt. Ett exempel på ett sådan presentation skulle kunna vara följande fiktiva exempel.

Kim här! Skriv ett meddelande till mig och fråga så får du veta mer om mig.

Resultat

Resultatet kan sammanfattas så här.

  1. Ifylld presentation: 24 (80 %) av kvinnorna, 26 (87 %) av männen
  2. Uppmaning till kontakt: 12 (40 %) av kvinnorna, 11 (37 %) av männen
  3. Kort presentation: 8 (27 %) av kvinnorna, 10 (33 %) av männen
  4. Kort presentation med uppmaning till kontakt: 5 (17 %) av kvinnorna, 4 (13 %) av männen

Siffrorna ovan visar inte på några större skillnader mellan könen på någon av punkterna. Tyvärr är antalet undersökta presentationer lågt och det vore därför intressant med en större studie på området. I en sådan skulle det även vara intressant att väga in interaktionsmönster, exempelvis vem som oftast tar kontakt först.

Kommentarer

emmanemo (071223)
Jag är grymt imponerad.

Skriv en kommentar till den här sidan