Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- Varför tror alla att jag behöver Viagra? Två och en halv orsaker till allt spam med sexuell anknytning

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Internets mest hemska sida: AllOfMp3
- Lena Sundströms lista
- Fantastisk analys av statsvetare

Hur ska mängden spam minskas?

Publicerad: 2006-08-01
Skriven: 2005-05-05
Kategori(er): skola, teknik

Den här artikeln är skriven som ett moment i kursen Muntlig och skriftlig presentation som jag har läst som en del av min utbildning på KTH.

Otroliga mängder spam skickas i dagsläget över Internet, och de allra flesta som använder detta världsomspännande nätverk har någon gång irriterat sig på denna oönskade reklam. Naturligtvis vore det önskvärt att få bukt med detta spamproblem, men för att kunna angripa problemet måste först orsakerna beaktas. Det finns två huvudorsaker till att spammarna skickar ut dessa reklammejl. Den ena är att Internet erbjuder ett både billigt och enkelt sätt att skicka meddelanden. I dagsläget kostar det bråkdelar av ören att skicka ett reklammejl och endast få mottagare behöver köpa varan eller tjänsten för att reklamen ska betala sig. Om förtjänsten är så låg som en krona per kund räcker det med att endast en på cirka tvåtusen mejlmottagare gör affären. Den andra huvudorsaken är att Internet ger användaren anonymitet. När affärer görs via datorer behöver köparen och säljaren aldrig träffas, vilket kan vara en stor lättnad för kunden om ärendet är av känslig natur. Att exempelvis kunna köpa Viagra utan att behöva besöka en läkare och berätta om sina problem är lockande för många.

Det hela kan ses som ett virtuellt slag som utkämpas mellan spammare och vanliga Internetanvändare. Spammarna skickar hela tiden ut ofantliga mängder reklammejl, så kallade spam, till de vanliga Internetanvändarna. Enligt Illustrerad Vetenskap skickades det förra året ut ungefär tretton miljarder spam varje dag. Denna enorma anstormning mejl kan göra att servrar blir överbelastade, vilket i sin tur kan leda till att andra -- viktigare -- mejl kommer bort. Denna aspekt torde räcka för att inse vikten av att vinna detta slag, men likväl finns det ytterligare en aspekt. Människorna som använder Internet påverkas av allt spam; att dagligen få en uppsjö av närgångna erbjudanden kan göra många båda förnärmade och irriterade. Kampen måste utkämpas, men frågan är hur. Var skall vi gräva våra virtuella skyttevärn för att gå segrande ur striden?

Det finns tyvärr ingen lätt lösning på detta problem, men jag ska här redovisa tre av de mest omtalade lösningarna:

En tänkbar lösning på spamproblemet är att en avgift införs, som användaren måste betala för att få tillgång till själva mejltjänsten. Denna tjänst kostar i dagsläget inget i sig, vilket gör att spammarna endast behöver betala för datorinköp och dylikt. Ett införande av den här typen av avgift skulle avsevärt höja kostnaderna för spammarna och på så vis göra verksamheten olönsam.

Å andra sidan skulle en avgift föra med sig administrativa problem, och dessutom kommer andra kommunikationskanaler, exempelvis ICQ och Lunarstorm, fortsätta att vara gratis. Eftersom det kommer att bli svårt att motivera användare att betala för något som på andra ställen är gratis kommer dessa andra kanaler att överta mejlens roll. Denna övergång kan i sin tur leda till allmän förvirring om vilket system som ska användas för elektroniska meddelanden.

En lösning som till stor del redan är i drift är så kallade spamfilter. Dessa fungerar på så sätt att de automatiskt söker igenom alla inkommande mejl och tar bort allt de klassificerar som spam. Eftersom användaren på så sätt slipper få sin elektroniska brevlåda översvämmad kan denna lösning verka bra, men den har vissa nackdelar. En av dessa nackdelar är att filtren inte är helt säkra, eftersom risken finns att de gör felaktiga klassificeringar och tar bort mejl användaren verkligen vill ha.

Den bästa lösningen på det här problemet är troligtvis att förändra det "språk" som datorer pratar med varandra när de överför mejl, det så kallade protokollet. Det protokoll som i dagsläget används, Simple Mail Transfer Protocol, skapades 1982 och har sedan dess inte genomgått några större förändringar. En önskvärd sådan förändring är införandet av avsändarverifiering. Som protokollet ser ut nu utförs ingen som helst kontroll av huruvida den personen som sänder ett mejl verkligen är den som står som avsändare i mejlet. Detta medför en rad problem, bland annat ur spambekämpningssynpunkt. Eftersom det handlar om stora förändringar i ett protokoll som dagligen används av miljontals människor är det viktigt att inte göra några förhastade förändringar. En stor utredning borde snarast göras och den borde göras av organisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers. De har stor erfarenhet av att av skapa standarder för Internet utifrån de behov som finns, en erfarenhet som här om någonstans kommer att behövas.

Spam är i dagsläget ett stort problem; enskilda användare blir förnärmade och datorer blir överbelastade. Det finns flera tänkbara lösningar, men tyvärr är ingen lätt att genomföra. En tänkbar lösning är att införa en avgift för varje mejl, men detta kommer att leda till att användare istället använder andra delar av Internet för att kommunicera med varandra. En annan lösning är att använda spamfilter, men eftersom dessa inte är helt säkra kan de ta bort viktiga mejl. En bättre lösning är att ändra det "språk" som datorer pratar med varandra när mejl skickas. Tyvärr är det inte självklart hur dessa förändringar ska se ut och därför bör Institute of Electrical and Electronics Engineers utreda detta vidare innan ett beslut fattas om hur detta slag skall utkämpas. En sak kan vi dock vara säkra på: detta slag måste utkämpas, för vi kan inte passivt se på när Internet bryts ned.