Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- Äktenskapsivrande proffsboxare är tillbaka för en ny rond

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- "Chips or cookies?"
- Exjobbet klart
- Google AdStrange

Äktenskapsupprop i Sverige

Publicerad: 2006-08-29
Kategori(er): genus

Just som det är en sån trevlig och öppen stämning här i Kanada precis efter Pride får jag syn på något mindre trevligt i Sverige. Det är visserligen inget nytt ser jag, men det var först i dag som jag upptäckte Bevara Äktenskapet som är ett uppropet för att just bevara äktenskapet. Som om någon har försökt att inskränka det, snarare utvidga detsamma. Hur som helst tog jag mig en titt på argumenten.

Uppropet handlar i grunden om att endast personer med olika kön ska få gifta sig med varandra. Huvudargumenten är, som jag tolkar det, att (1) det har alltid vara så här och (2) barnen skulle lida av något annat. Uppropet är i första hand underskrivet av "en lång rad samfundsledare och samhällsdebattörer". Exakt vilka som har skrivit under går att se på sidan jag länkade till först i det här stycket. Bortsett från det uppenbara (generiskt kristna), finns där bland annat ett fotbollsproffs och en proffsboxare.

På en sida frågar uppropet sig "Vilka är argumenten för könsneutralt äktenskap?". De går sedan igenom RFSL:s argument för könsneutrala äktenskap och kommer sedan med motargument. Med detta vill de säga att RFSL:s argument inte är hållbara. Jag skulle vilja säga detsamma om uppropets argument.

Det första argumentet är likhet inför lagen. Men i svensk lagstiftning är vi redan lika inför lagen: Alla har samma rätt att gifta sig. Däremot får man inte gifta sig med vem som helst. Men det får man inte göra med en könsneutral äktenskapslag heller! Nuvarande lagstiftning innehåller ett antal begränsningar om ålder, antal, släktrelationer, civilstånd och kön. En könsneutral äktenskapslagstiftning kommer fortfarande att innehålla precis samma sorts avgränsningar som den nuvarande lagstiftningen - med en justering. Argumentet om likhet inför lagen håller alltså inte.

Det där anser jag är att göra det lite väl lätt för sig. Det hela handlar ju, naturligtvis, om att avgöra vad som är väsentliga skillnader. Är sexuell läggning en tillräckligt viktigt egenskap för att motivera en olikhet i lagen? Det är den frågan som ska besvaras!

Det här argumentet skulle lika gärna kunna ha använts på den tiden debatten fördes om svarta skulle betraktas som likvärdiga vita och få rösträtt. "Men vaddå likhet inför lagen? Spädbarn får ju inte rösta så alla kommer ändå aldrig ha lika rättigheter. Varför ge svarta rösträtt?"

Det andra argumentet är att alla familjer är lika mycket värda. Javisst är det så. Men alla familjer ser inte likadana ut. Vi lever i ett samhälle med många slags familjebildningar: ensamstående, sambo, särbo, partnerskap, äktenskap... Det finns ingen anledning att ge ett gemensamt namn till det som inte är lika. Den juridiskt reglerade samlevnadsformen mellan en man och en kvinna har alltid haft namnet äktenskap. Nya samlevnadsformer - som sambo eller partnerskap - bör ha egna namn eftersom de inte är äktenskap. Argumentet att alla familjer är lika mycket värda håller alltså inte. Det som är lika mycket värt kan ju fortfarande skilja sig åt på olika områden och därför ha olika beteckningar.

Det här argumentet är inte heller speciellt slagkraftigt. Uppropet glömmer återigen att motivera, och övertyga om, vad som är väsentliga skillnader. Äktenskap mellan kristna och äktenskap mellan ateister får ju tydligen heta samma sak. Är inte det i så fall olika sak? Det fanns ju ingen anledning att ge gemensamt namn åt det som inte var lika.

På många sätt kan nog heterosexuella och homosexuella ha mer snarlika relationer än ateister och kristna. Bara för att ta ett exempel är det här med att offra turturduvor efter menstruation (3 Mos 15:29-30) något som ateister, homo som hetero, sällan håller på med. Även maktbalansen i ateistiska förhållanden skiljer sig i regel från kristna, där tydligen mannen måste "råda" över kvinnan (1 Mos 3:16). Många ateister väljer att ha mer jämställda förhållanden.

Det tredje argumentet är att alla människor ska vara lika i värde och rättigheter. Självklart är det så, men det innebär inte att varje relation därmed ska kallas äktenskap. Man ska kalla en spade för en spade och en grep för en grep. Tvåkönade och samkönade relationer är inte identiska. Det är därför motiverat att ha olika namn för dem; alltså äktenskap och partnerskap.

För övrigt har samkönade par i Sverige redan tillgång till samma juridiska och ekonomiska skydd som äktenskapet ger, genom lagen om registrerat partnerskap. Det finns alltså ingen rättslös grupp som behöver skydd genom en förändrad äktenskapslagstiftning.

Afrikaner och svenskar är inte identiska och det är därför motiverat att ha olika namn för dem; alltså neger och människa. Nej, så tyckte vi ju visst inte. Det här argumentet är således helt godtyckligt eftersom det inte finns två människor som är identiska, än mindre två par. Varför är just sexuell läggning och kön så väsentligt? Det argumentet väntar jag fortfarande med spänning på.

Det fjärde argumentet är att det bara ger fördelar, genom att definitionen av vem man får gifta sig med utvidgas. Men då blundar man för de negativa konsekvenser en sådan utvidgning får:

  • Det leder till en upplösning av begreppet äktenskap. Om vi godtyckligt kan ändra en sida av äktenskapets definition - könsaspekten - kan vi förstås ändra andra sidor. Redan höjs det politiska röster för att ändra antalsaspekten och öppna för månggifte. I Holland - ett av de ytterst få länder som har infört könsneutrala äktenskap - finns det dessutom grupper som vill ändra åldersaspekten. En sådan upplösning av äktenskapet förlorar alla på.

Om vi godtyckligt kan ändra en sida av rösträttens definition -- könsaspekten -- kan vi förstås ändra andra sidor. Om nu kvinnor ska få rösträtt kommer det säkert höjas röster för att även hundar och bävrar ska få rösträtt, och det skulle ju upplösa begreppet rösträtt.

Dessutom, om det nu "höjs politiska röster" för något och detta något för folkligt stöd. Vore det då så hemskt om det blev så? Jag menar, demokrati är ju rätt inne i övrigt så där.

  • Det leder till att kopplingen mellan äktenskap och föräldraskap försvagas. Äktenskap mellan man och kvinna har traditionellt varit föräldraskapets främsta institution, byggt på det faktum att det är relationen mellan man och kvinna som är fruktsam. En könsneutral äktenskapslag innebär att det inte längre finns en principiell koppling mellan äktenskap och barn. Det förlorar barnen på, genom att fler barn kommer att växa upp utan den naturliga relationen till sin mamma och pappa. Det är i högsta grad legitimt för ett samhälle att upprätthålla en unik institution - äktenskapet - för den unika relationen mellan man och kvinna.

Här blir det lite komplicerat. Uppropet sa ju tidigare att partnerskap redan var likvärdigt med äktenskap och att det således bara var en fråga om namn. Hur det då kommer sig att fler barn skulle växa upp utan "den naturliga relationen till sin mamma och pappa" förstår jag inte. Jag har ju lite svårt att förstå varför Anna och Eva eller Bosse och Kalle skulle ändra sitt barnaskaffande beroende på vad relationen de har formellt har för namn. Då är ju frågan vilket av de två argumenten uppropet vill stryka.

Det femte argumentet gäller äktenskapet och transsexuella. I nuvarande svensk lag måste personer som ska genomgå en könsbytesoperation och är gifta skilja sig innan behandlingen. Argumentet går ut på att det är orimligt att människor som varit gifta med varandra under många år ska tvingas skilja sig på grund av vår lagstiftning. Mot detta finns flera avgörande invändningar:

  • Förra året bytte 48 svenskar kön. Samtidigt ingick närmare 40 000 svenskar äktenskap. Sammanlagt finns det idag hundratusentals svenskar som har ingått äktenskap under förutsättningen att ett äktenskap är en relation mellan en man och en kvinna. Varför ska alla dessa personer i efterhand tvingas att omdefiniera vad det är för ett slags relation de ingått?

Jag vet inte om det är jag eller uppropsfolket som missförstår, men jag tror inte att en könsneutral äktenskapslagstiftning innebär att alla som har ingått heteroäktenskap kommer att få sin partner tvångsutbytt mot någon av samma kön.

Nej, jag bara skämtade. Jag vet visst. Alla kan känna sig helt lugna för ingen kommer att behöva omdefiniera något alls. Alla relationer kommer att förbli precis lika oavsett vilka andra som kan gifta sig.

  • Ett könsbyte förändrar på ett grundläggande sätt förutsättningarna för en relation. Det är inte orimligt att äktenskapet i dessa få speciella fall upplöses och att parterna sedan får ta ställning till den nya relationen.

Jag skulle tro att uppropet och RFSL missförstår varandra lite här. Jag tror personligen inte att det fysiska könet, som är det som byts, är det som definierar relationen. En person som vill byta kön känner antagligen att sitt sociala kön och sin genusidentitet tillhör det motsatta könet. Troligtvis är det just därför personen vill byta kön. Personen ifråga känner sig redan som en kvinna respektive man fast den har penis respektive slida. Det faktiska ingreppet är således bara till för att skapa överrensstämmelse mellan socialt och biologiskt kön. Med det perspektivet, som jag tror är närmare RFSL:s, ändrar inte ett (fysiskt) könsbyte relationen så grundläggande som uppropet vill göra gällande.

Efter att således ha tittat på alla motargument skulle jag vilja påstå att dessa är precis det uppropet anklagar RFSL:s argument för att vara: ohållbara. De är godtyckliga och missar i all väsentlighet att tala om varför just sexuell läggning är en så avgörande egenskap. På en frågesida besvaras frågan halvt om halvt med följande mening.

Heterosexuella och homosexuella förhållanden är inte identiska eftersom bara den första leder till barn, något som har ett särskilt värde för samhällets fortlevnad.

Är inte den helt naturliga följden här att sterila inte kan ingå ett äktenskap? Måste vi hitta på ett nytt namn för det också? Dessutom finns det ju faktiskt heterosexuella förhållanden som, ve och fasa, inte leder till barn. Måste vi hitta på ett nytt namn för det också?

Största av allt är kärleken (fast bara mellan heterosexuella, så klart).