Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Nyckelord på bloggar.se

- feminism
- genus
- jämställdhet
- kristendom
- religion

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Varför tror alla att jag behöver Viagra? Två och en halv orsaker till allt spam med sexuell anknytning
- Rammstein är nog bäst på tyska
- Fridas dubbelmoral

Ateister mer jämställda än kristna

Publicerad: 2008-07-12
Kategori(er): genus

I veckan snubblade jag (via reddit) över en studie om vad ateister och kristna tror på. I studien har de två grupperna fått ta ställning till ett antal påståenden och valt ett av fem alternativ (från Strongly Disagree till Strongly Agree). Studien är nog inte helt perfekt, bland annat eftersom storlekarna på grupperna skilde sig ganska mycket, men resultaten är ändå värda att titta igenom.

På frågan Women should not be considered subservient to men in any way säger ungefär 75 % av ateisterna Strongly Agree, medan motsvarande siffra för kristna endast är knappa 20 %. På samma tema fanns även påståendet Wives should honor their husbands as the head of the family, på vilken 65 % av ateisterna svarade Strongly Disagree men endast ett par procent av de kristna svarade lika. Många kristna höll tvärtom med om påståendet. Det finns också en klar korrelation mellan inställning till äktenskap och trosuppfattning där kristna helst ser äktenskap som en viktig relation som endast får finnas mellan man och kvinna.

En annan intressant observation är att de kristnas svar sprider sig ganska mycket. Det verkar exempelvis bara vara 45 % av dem som verkligen tror på arvssynden.