Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- FRA skulle kunna spana på folket

Nyckelord på bloggar.se

- avlyssning
- övervakning
- fra
- kristendom
- religion

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- En Facebook-grupp kanske inte alltid räcker
- iHumor
- Undra vad omlopp heter på engelska...

Evangeliska Frikyrkan glömmer den himmelska signalspaningen

Publicerad: 2008-07-15
Kategori(er): politik

I SvD:s Brännpunkt idag undra Stefan Swärd, ordförande i Evangeliska Frikyrkan, varför FRA (troligtvis) avlyssnat Livets Ords pastor Ulf Ekman.

Kristna, präster, pastorer och andra religiösa ledare har under årtionden mördats, torterats, förföljts och övervakats av kommunistiska och ateistiska regimer, bland annat i dåvarande Sovjetunionen, och allt tyder på att det fortfarande förekommer i Kina. Kristna ledare och pastorer utsätts än idag för liknande behandling i många muslimska länder.

Att övervaka och hemligt avlyssna en person ingår i detta system. Under kommunisttiden i ateistiska Sovjetunionen fick alla pastorer och präster räkna med att utsättas för den behandlingen.

Källa: Stefan Swärd (SvD)

Naturligtvis är det elakt av oss ateister att avlyssna telefonsamtal från kristna, men det här är väl ändå att kasta kryssningsmissil i glashus. FRA hamnar onekligen i skuggen av en allvetande gud som inte bara känner till allt vi säger över telefon, utan även alla samtal vi för ansikte-mot-ansikte, allt vi skriver i våra dagböcker och alla tankar vi tänker. Det är övervakning!

I sak har Swärd dock rätt; den här sortens avlyssning ska inte få ske på slentrian mot lite vem som helst. Jag anser dock att det är på fel grunden kritiken riktas.

Frågan är av stort principiellt intresse. En svensk myndighet har gått över gränsen i detta fall och kränkt religionsfriheten.

Källa: Stefan Swärd (SvD)

Religionsfrihet är helt ointressant. För mig spelar det ingen roll om en person tror på Jultomten, Tandfen eller Gud. Det ska inte ge något frikort. Däremot kan en svensk myndighet ha kränkt den personliga integriteten. Och den är inte bara reserverad för kristna.