Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Nyckelord på bloggar.se

- cookie
- it
- politik

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Fler artiklar om Kanada
- Bakåtsträvare och tandläkare
- Att rösta från utlandet

Varken riksdagen, regeringen eller något av riksdagspartierna följer cookie-lagen

Publicerad: 2011-07-02
Kategori(er): politik, teknik

I fredags, den 1 juli, trädde den omtalade cookie-lagen i kraft (förändring av lag 2003:389 enligt proposition 2010/11:115).

En lydelse som lades till i och med förändringen är följande.

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Vad det här egentligen betyder är väldigt svårt att uttyda men vissa tolkar det som att användare explicit måste ge ett godkännande innan en cookie sätts. Eftersom det är fullständigt orimligt hade jag förträngt det hela -- tills idag då jag råkade ut för en stor blaffig ruta högst upp på Regeringskansliets hemsida.

Cookie-varning på regeringen.se
Samtyckesförfrågan på regeringen.se.

Första stycket i rutan lyder så här.

Den 1 juli förändras lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). Tidigare räckte det med att det fanns information på webbplatsen om användning av kakor.

Det här är ett uppenbart användbarhetsproblem. Jag ser redan nu framför mig supportsamtalen. "Det kom fram en ruta här om kakor. Har jag fått virus?" typ.

En intressant fråga är såklart hur lagen efterlevs. Jag gjorde ett par slagningar och resultatet är rätt dystert.

$ wget -S -O /dev/null "http://riksdagen.se/" 2>&1 | grep Set-Cookie | wc -l
2

$ wget -S -O /dev/null "http://regeringen.se/" 2>&1 | grep Set-Cookie | wc -l
4

Bara genom att gå till riksdagen.se respektive regeringen.se sätts två respektive fyra kakor. Utan något samtycke från min sida. (Regeringskansliet lyckas alltså försämra användarupplevelsen men tar ändå inte bort cookies.) När jag fortsatte så där visade det sig att alla partier förutom Centerpartiet och Sverigedemokraterna faller redan på förstasidan. När det gäller de två partierna som tar sig vidare till nästa omgång så faller båda efter två klick (i Centerpartiets fall genom att klicka på "Centernätet" och sen "Logga in", i SD:s fall genom att kicka på "SD-Butiken" och sen "Till kassan").

Med andra ord följer varken riksdagen, regeringen eller något av riksdagspartierna den nya lagen. Slutsatsen av det här får bli att politiker borde prata mer med sina respektive IT-avdelningar. De sistnämnda verkar ha koll på att den här typen av lag i praktiken inte går att efterleva.

Det allra mest intressant med lagen kanske dock är att vi nu verkar ha en lag som säger att det krävs samtycke för att sätta en cookie. Däremot krävs inget samtycke för sex.