Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Relaterat

- Min skola är en nördskola (II)

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Spotify och jag
- Välkomstdag för utbytesstudenter: la Suède - Sweden
- En vanlig dag på väg till skolan

Min skola är en nördskola

Publicerad: 2006-09-11
Kategori(er): jag, Kanada, skola

När jag precis hade flyttat in i mitt nya rum på skolan fick jag en blankett att fylla i där jag skulle markera alla eventuella fel som fanns. Detta var för att jag, om jag skulle ha sönder något under tiden jag bor här, inte ska kunna hävda att det var så redan när jag flyttade in. Det fungerar säkert ganska bra ur den synpunkten, men det är lite tråkigt att börja leta fel direkt efter inflytten. Jag hittade exempelvis fläckar som jag säkert annars inte hade tänkt på.

Hur som helst tyckte jag det var lite svårt att fylla i blanketten ordentligt. Hur exakt ska jag kunna beskriva alla små lossade färgbitar och så. Pragmatisk nörd som jag är tog jag således fram telefonen och tog bilder på allt. Bilderna i sig kunde jag dock inte bifoga pappersblanketten så jag packade ihop bilderna till en zipfil och ladda upp den på nätet.

Att när terminen slutar hänvisa till dessa bilder skulle bli svårt. Ingen kan ju inte veta om de var precis nytagna eller om de verkligen var från när jag flyttade in. För att undvika det problemet kollade jag MD5-signaturen för bilderna och skrev ned den på blanketten. Som en liten förklaring till det hela skrev jag adressen till bilderna och dessutom att "koden" var en digital MD5-signatur.

Förklaring av MD5. MD5, Message-Digest algorithm 5, är ett system som läser in data av något slag och sen producerar en digital signatur. Hur signaturen ser ut beror på vad som lästes in. Olika inmatningar får (väsentligen) olika resultat. Oavsett hur stor indata, filen, är blir resultatet alltid 32 hexadecimala siffor, det vill säga "siffror" som kan ha värdet 0-9, a, b, c, d, e eller f. Med hjälp av ett sånt här system går det alltså att ta elektroniska fingeravtryck eller signaturer av filer.

När jag var klar hade jag kladdat ned en kryptisk förklaring och sen "2982 765e 37a9 9ef4 f193 569a 8720 7423" över halva blanketten. Jag var förberedd på att få motivera det hela när jag skulle lämna in blanketten, men icke. Personen i receptionen tog helt oberörd emot blanketten som att det inte var något konstigt alls.

Vart är världen på väg? Att jag framstår som normal istället för übernördig är ett varningstecken.

Kommentarer

Carrander (060911)
Du borde få ett pris Niklas... så jäkla finurlig...

Niklas (081229)
Men hur gick det. Fick du betala för befläckelse eller annan form av vandalisering av lyan?

Niklas Udd (081230)
Nej, det uppstod inget problem så jag behövde aldrig hänvisa till bilderna. Men det gäller ju att vara förberedd. :)

Skriv en kommentar till den här sidan