Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Nyckelord på bloggar.se

- feminism
- genus
- politik

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Facebook-missnöjet breder ut sig
- Min elita elmätare
- Konstiga fordon

Kön och kompetens -- den icke-positivistiska vinkeln

Publicerad: 2006-09-22
Kategori(er): genus

Willie reflekterar i sin blogg över Maud Olofssons önskan om att ha en jämn könsfördelning i regeringen (SvD, Aftonbladet). Han säger att det är dumt att låta kön gå före kompetens. Även feministen Louise P håller med i sin blogg.

Andra bloggare, som Isobel och Joel M, håller dock inte med.

Jag skulle i sammanhanget vilja lägga till att vi måste reflektera över vår grundsyn på kunskap när vi talar om de här frågorna. En mycket vanlig sådan grundsyn på kunskap är den positivistiska. I kortform innebär den att kunskap är något fast och bestämt. Den med högst betyg i geografi är den som vet mest om hur jordytan ser ut, varför det är så och hur den påverkas av oss människor (Wikipedia).

Många feminister med flera ifrågasätter denna grundsyn och talar istället om något som kallas social konstruktion. Själva principen med denna sociala konstruktion är att vetenskap faktiskt inte är skriven i sten utan något som konstrueras av oss människor. Mänskliga värderingar, åsikter och tankemönster formar vetenskapen. Detta gör att kompetens i många fall blir något som är svårt att definiera.

I det allra enklaste fallet kan vi titta på hur vetenskapen har förändrats. Under en tidsperiod kanske den där personen jag just pratade om, den med högst betyg i geografi, var en person som med bestämdhet hävdade att jorden var platt. Motargumentet mot det kan vara att det här var ett nybörjarmisstag och att vi inte längre gör sådana misstag. Alla kan ju själva ladda ned Google Earth och titta efter. Visst är det så i just det här fallet, men när det gäller andra mer subtila kunskaper kanske det inte är så enkelt.

Att sitta i regeringen kan vara en sådan kunskap. Vi måste ställa oss frågor om vad kunskap i det här fallet verkligen är. Vem har bäst kompetens? Och kanske framför allt, hur väger vi olika kompetenser mot varandra? I slutänden handlar det mycket troligt om subjektiva bedömningar. Att i en sådan bedömning inte påverkas av rådande samhällsstrukturer och normer är ytterst svårt.

Med det här i bakhuvudet kanske Olofssons förslag kommer i ett annat ljus. Dessutom finns det faktiskt en poäng med att göra den här typen av åtgärder: strukturerna och normerna jag precis pratade om kan upplösas.

(Var det här intressant? Om inte kan du klicka på länken så kommer du till blogginlägg som verkligen är det.)

Kommentarer

Carrander (060923)
Kvotera in kvinnor i regeringen? Nej tack... det finns andra grupper som är mer diskriminerade och därför mycket viktigare att kvotera in... invandrare borde väl rimligtvis gå först... och låginkomsttagare... eller bönder...

Skriv en kommentar till den här sidan