Denna sida uppdateras ej längre. Numera bloggar Niklas Udd på Enligt Niklas (enligtniklas.se). För nyare texter och mer aktuell information bör du gå dit.

Gå till Enligt Niklas (Niklas Udds nya blogg)

Meny:

Sök
Bläddra

Citera texten

Naturligtvis får du citera denna text, men glöm då inte att lägga in lämpliga hänvisningar. Om du vill får du dessutom gärna skriva en kommentar om att du har citerat texten.

Slumpvalda artiklar

- Våga bryta maktens klädnormer
- E-postadresser hos tre universitet, vann jag nu?
- Slutsatser om musik

Är det inte dags för en uppföljare till T9?

Publicerad: 2007-01-03
Kategori(er): idéer, teknik

SMS är väldigt smidigt på många sätt och populariteten verkar bara växa. Ett krav för detta är säkert att det går relativt enkelt att mata in text: trots att de flesta inte har ett fullskaligt tangentbord att tillgå när de skickar SMS fungerar inmatningen bra. Till stor del har vi nog T9 att tacka för det. Frågan är dock om det inte går att förbättra T9. Kanske är det dags för något nytt (T10?).

Det som i huvudsak kan förbättras tror jag är hur ord föreslås när fler matchar samma kombination. När jag matar in 32867 vet telefonen inte om jag menar "dator" eller "favör". Vilket den föreslår som förstahandsförslag brukar bero på hur ofta ord används. Om jag använder "dator" många gånger kommer det att hamna över "favör" i listan. Så långt är allt bra.

Det stora problemet tror jag i regel är med ord som används ungefär lika ofta, men i olika sammanhang. Ett exempel på sådana ordpar är "får" och "där". Båda används ofta så det går inte att föreslå baserat enbart på frekvens. Så vitt jag vet försöker inga T9-telefoner läsa av kontexten för ett ord och basera förslagen på det. Jag tror dock att det kan vara ganska hjälpfullt.

Ett exempel på det här med kontext är när jag idag skulle jag skriva "Vi får boka ikväll" (det var tvättstugan jag syftade på för er som är nyfikna). Jag tryckte på rätt tangenter varpå telefonen föreslog "Vi där cola ikväll". Eh?

Jag är för okunnig på området för att föreslå en lösning, men på något sätt borde meningsstrukturer gå att lägga in. Verb, substantiv, dativobjekt, tyska och all sån där metadata om ord borde kunna användas. Jag tror inte att det krävs så mycket språkkunskap för att förkasta "Vi där cola ikväll" till förmån för "Vi får boka ikväll".

Observera dock att grammatik, eller ens semantik, inte hjälper i alla sammanhang. Även meningen "Vi får cola ikväll" är ju faktiskt korrekt på alla sätt och vis -- bortsett från att den är fel (då det var bokning jag syftade på).

Ett problem med det här förslaget är hur inmatning av nya ord ska gå till. Det blir ju opraktiskt att låta användaren klassificera inmatade ord i ordklasser. En lösning är att låta bli att göra denna kontextkontroll på dessa ord och enbart använda frekvens i de fallen.

Ett problem som dock kvarstår med T9 är att det är lätt att mata in ett tecken fel och komma helt galet. Om en användare skriver en bokstav fel på ett tangentbord är det dels lätt för den som matar in att se var felet gjordes och dels (ofta) lätt för en mottagare att förstå ändå. Inget av detta stämmer för T9-inmatning.

En användare som försöker mata in "tangent" och får "väninnt" kanske inte direkt ser att den ska gå tillbaka tre tecken och börja om därifrån. Istället kanske användaren skriver om hela ordet vilket är lite ineffektivt.

Jag tycker alltså att T9 är väldigt bra, men samtidigt att inmatningen kan förbättras ytterligare.